MBA & Morbidelli

MBA 125 -79 Bassotto fairing

Morbidelli , Kreidler, Bultaco MBA fairing

MBA 125 -82 seat

Price: 165,00 €
Item: MB3204-F

Price: 165,00 €
Item: MB3207-F

Photos / Info >>

Price: 65,00 €
Item: MB3206-S

Photos / Info

LCR MBA 125 seat

MBA 125 seat / sitz / heckteil verkleidung

MBA 125 seat

Price: 115,00 €
Item: MB3213-S

Photos / Info

Price: 85,00 €
Item: MB3201-S

Photos / Info >>

Price: 96,00 €
Item: MB3202-S

Photos / Info

Morbidelli 125 seat / sitz / heckteil verkleidung

Morbidelli 125 seat / sitz / heckteil verkleidung

MBA 125 Morbidelli seat

Price: 70,00 €
Item: MB3210-S

Photos / Info >>
Price: 70,00 €
Item: MB3212-S

Photos / Info >>

Price: 80,00 €
Item: MB3209-S

Photos / Info

MBA 125 1986-87 fairing

Price: 175,00 €
Item: MB3205-F

Photos

MBA 125 -82 Bultaco fairing

Price: 175,00 €
Item: MB3208-F

Photos

Fasteners are not included in fairing prices.