Tietosuojaseloste

1. Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Noudatamme henkilötietolain 10 ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista selostetta.

REKISTERINPITÄJÄ
Shop97 Finland
(y-tunnus: 2635765-7 )
Vuolukivenkuja 9, 55910 Imatra, FINLAND
Sähköposti: shop97.finland@hotmail.com
Yhteyshenkilö: Seppo Ahonen

2. Järjestelmässämme säilytämme ainoastaan tiedot jotka ovat tarpeellisia sivustomme mukaisten palvelujen tarjontaan.

3. Säilytämme henkilötietoja ainoastaan tarvittavan ajan jonka jälkeen ne poistetaan tiedostoistamme.
Ainoa kolmas osapuoli jonka arkistoon tiedot tallennetaan laissa määrättäväksi ajaksi on kirjanpitotoimisto johon tulostetut myyntilaskut toimitetaan. Heitä sitoo kirjanpitolaki/
salassapito velvollisuus. Sähköisesti asiakastietoja ei tallenneta meidän toimesta mihinkään, postin järjestelmä vastaa omasta tietoturvastaan.

4. Emme tallenna maksutietoja omiin tiedostoihimme, ne tallentuvat ainoastaan Paypal- tai verkkopankin järjestelmiin.

5. Emme luovuta asiakkaiden nimi-,osoite, sähköposti ja muita yhteystietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Tarvittaessa otamme yhteyttä ja pyydämme asiakkaan suostumusta ulkopuolisen tahon yhteydenottoon mikäli se liittyy vastaavien tuotteiden ostoon tai myyntiin. Toisin sanoen edistää asiakkaan tarvetta löytää tarvitsemansa tuote.

6. Voimme lähettää sähköpostilla tietoja tuotteistamme olemassa oleville tai uusille asiakkaille jotka ovat niitä jossain vaiheessa tiedustelleet.

7. Kaikki sähköpostit lähetetään yrityksen sähköpostista shop97.finland@hotmail.com tai shop97.finland@gmail.com ei koskaan muista sähköpostiosoitteista.